Достовірна інформація

Аудит: необхідність достовірної інформації

Наявність достовірної фінансової інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати та прогнозувати наслідки прийняття ряду економічних рішень.

Купівля або продаж цінних паперів, видача позик, розширення комерційного кредиту і т.д. – засновано переважно на фінансовій інформації, яка повинна бути достовірною. Достовірність інформації може підтвердити незалежний аудитор. Незалежні аудитори працюють на клієнта.

На сьогоднішній день популярною стає думка, що аудит – це діяльність, спрямована на зменшення підприємницького ризику. Існує визначення: “Аудит – це процес зменшення до прийнятого рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів”.

Економічна діяльність здійснюється в умовах підприємницького ризику:

  • вірогідність посилення інфляції;
  • вірогідність збільшення податкових ставок;
  • вірогідність того, що споживачі стануть купувати продукцію у конкурентів і та ін.

Цей ризик можна підрахувати і спланувати, що забезпечить вірогідність настання найбільш сприятливих обставин. Аудит дозволяє економічними засобами забезпечити стабільність економічного життя підприємства.

 

Отримана інформація є конфіденційною. Надається виключно замовнику.