Історія

Аудит: короткий історичний аспект

Українському аудиту вже більше 18 років. Професія аудитора в нашій державі, порівняно з розвинутими країнами, ще досить молода. Для порівняння можна навести хоча б такі дані: в Англії закон про обов’язковий аудит вийшов ще у 1862 році, у Франції – в 1867 році, у США – 1937 р. На сьогодні, практично, у всіх країнах світу з ринковою економікою існує громадський інститут аудиту зі своєю правовою і організаційною інфраструктурою.

В Росії термін “аудит” з’явився в часи Петра І і означав “той, хто слухає”. Аудиторів в Росії називали присяжними бухгалтерами, однак визнання вони не отримали.

В країнах Заходу широко використовується незалежний вид фінансового контролю – аудит. Його призначення – перевіряти і давати своє заключення про достовірність економічної інформації, якою користуються багаточисельні компанії, банки, біржі, підприємці, власники акцій. Саме від якості інформації, в умовах розвинутої економіки, залежать господарські і виробничі рішення, які визначають долю фірм чи окремих людей.

Відношення державних органів до аудиторських організацій в Європейських країнах і США різне. Коли у США та Великобританії цілком самостійні у підготовці аудиторів, присвоюють їм відповідну кваліфікацію і надалі слідкують за тим, наскільки добросовісно і кваліфіковано аудитори виконують свої професійні обов’язки, то в країнах Континентальної Європи аудиторська діяльність організовується урядовими органами.

Розвиток аудиторської справи призвів до створення масивних транснаціональних фірм, що мають свої філіали і представництва в десятках країн світу. Найбільші це – “Ернст енд Янг Інтернешнл Лтд”, “ДРТ (Делойт-Росс-Томацу)”, “Артур Андерсен енд К”, “Прайс Уотерхауз” і інші. Чисельність працюючих досягає декількох десятків тисяч чоловік.

Наведена інформація свідчить лише про прогрес даної сфери у країнах з розвинутою ринковою економікою.