Консалтингові послуги

Консалтингові послуги

Аудиторська фірма «Респект-Конфіденц» пропонує надання консалтингових послуг, що надасть можливість Замовникам бути впевненими у суперечливих та складних питаннях, а відтак сприяти у розвитку та процвітанні власного бізнесу.

Спектр консалтингових послуг передбачає: 

  • Консультації з питань управління;
  • Надання усних та письмових консультацій, роз’яснень та методичних рекомендацій з питань організації та ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку;
  • Надання консультацій з питань кадрового діловодства;
  • Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а саме:

–                    обрання облікової політики
–                    організація бухгалтерського обліку;
–                    консолідація фінансової звітності;
–                    трансформація звітності;
–                    інші види консультацій з питань обліку та звітності;

  • Консультації з питань системи внутрішнього контролю;
  • Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;
  • Консультації з питань застосування інформаційних технологій;
  • Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу;
  • Проведення тематичних та комплексних семінарів із залученням відомих фахівців.