Реалії сьогодення

Аудит: реалії сьогодення

По мірі того, як державна власність витісняється приватною власністю на засоби виробництва, необхідність в аудиті виникає все частіше.

Звертаючись до досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, на сьогоднішній день, можна з впевненістю сказати, що у вітчизняному аудиті спостерігається ряд диспропорцій та протиріч. Диспропорції створюють суттєві перешкоди на шляху розвитку аудиту в Україні. В той же час протиріччями являються: застаріла нормативна база, недостатній контроль за якістю аудиторських послуг, механічне копіювання, прищеплення теоретичних основ аудиту країн з розвинутою економікою у вітчизняну. Не сприяє популяризації аудиту непрофесіоналізм деяких аудиторів. У прагненні працювати на замовлений клієнтом висновок деякі аудитори порушують принципи аудиту, принципи аудиторської етики. Законодавчо закріплена дисциплінарна відповідальність аудитора перед Спілкою аудиторів і Аудиторською палатою у випадках неякісності у роботі аудитора. Це підвищує вимоги суспільства до професії аудитора, сприяє підвищенню професійного рівня аудитора.

Аудиторська діяльність в Україні здійснюється на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність”. На жаль, цей Закон не достатньо визначає місце аудиту в системі контролю. На сьогоднішній день деякі відомства намагаються нав’язати вибір аудитора. Насамперед це стосується НБУ, який переконливо пропонує проведення аудиту саме “великою п’ятіркою”, якість перевірки якої з деяких пір ставиться під сумнів, а не вітчизняними аудиторами. Теж саме намагається зробити Міністерство фінансів України з аудитом страхових компаній.

Проблема аудиту в Україні залишається відкритою. Вона потребує широкого обговорення та подальшого вивчення. Адже систематичне звернення суб’єктів підприємницької діяльності до аудиторських послуг дасть змогу вчасно уникнути фінансових санкцій з боку контролюючих органів та дестабілізації виробництва, дозволить заощадити значні кошти та почувати себе впевнено у ведені бізнесу.