Вибори Ради САУ

Вибори Ради САУ

29 березня 2013 року з’їздом Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ») обрано керівні органи. За результатами голосування до Ради ВПГО «САУ» обрано партнера аудиторської фірми «Респект-Конфіденц», відомого аудитора Яцка Віктора Федоровича.

Тож, Закарпаття має свого представника в професійній організації аудиторів на рівні держави.

 Щиро вітаємо нашого колегу!

Для довідки:

Всеукраїнська професійна громадська організація „СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ” (ВПГО „САУ”) є добровільним об’єднанням сертифікованих аудиторів України, асистентів (помічників) аудиторів на основі єдності інтересів для захисту своїх законних прав.

Місією Спілки є служіння суспільству, через сприяння розвитку та поширенню професії незалежних аудиторів, підвищення значення професії аудитора в Україні для задоволення економічних інтересів суспільства.

Зараз Спілка аудиторів України налічує у своїх рядах близько 1500 членів. Спілка має свої відділення у всіх обласних центрах України – 26 відділень.

Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України” є з`їзд делегатів, який скликається раз на рік.

Рада Спілки є вищим постійно діючим колегіальним органом  Спілки аудиторів України в період між з’їздами.  Члени Ради Спілки обираються на три роки і здійснюють свої повноваження до виборів наступників.