АУДИТ ГРАНТІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА У ДОСЯГНЕННІ МЕТИ ПРОЕКТУ

Аудит Гранів - важлива складова у досягненні мети Проекту

Аудит Грантів – важлива складова у досягненні мети Проекту

Аудиторська фірма “Респект-Конфіденц” при проведення аудиту грантових проектів  застосовує ефективні методи, що розроблені за вимогами Європейської комісії, які дозволяють ефективно оцінювати дохідну та витратну частину проекту.

З будь-яких питань стосовно аудиту грантових проектів звертайтесь онлайн.

********************************************************************

Розвиток сучасних ринкових відносин та ускладнення управління призводить до появи нових та модернізації існуючих структурних елементів фінансової системи, що дозволяє адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища та реалії економічного життя.

Поступове підвищення рівня життя сприяє посиленню значення третього сектора  економіки, який стає повноцінним учасником відносин «суспільство-влада».

Об’єктивно, наявність високого рівня розвитку економіки передбачає ефективний третій сектор економіки. Такий сектор не тільки забезпечує формування громадянського суспільства та його інститутів, але й здійснює контроль за фінансової діяльністю держави, покращує взаємодію інших важливих сферах життєдіяльності.

Тому залучення фінансових ресурсів до цього сектора економіки та його підтримка є важливим завданням сучасної держави. Вагому підтримку громадським організаціям забезпечують Гранти щодо фінансування певних програм або проектів.

Грант – це можливість здійснення фінансового забезпечення для виконання певного Проекту, який є пріоритетним для Грантодавця та реалізація якого співпадає з метою діяльності громадської організації. Але важливим елементом будь-яких фінансових відносин є контроль. Тому для забезпечення недопущення зловживань з боку громадської організації є необхідним аудит Грантових проектів.

Проведення такого аудиту потрібно передбачити в бюджеті будь-якого Проекту, фінансування якого планується здійснювати за кошти Гранту.

Обрання аудиторських фірм, що будуть здійснювати аудит необхідно через тендерні процедури, особливо там, де суми аудиторської винагороди є суттєвими.

Проведення такого аудиту забезпечить:

1.      для громадської організації:
–          підвищення довіри до їх діяльності;
–          контроль за фінансово-господарською діяльністю в частині виконання Проекту;
–          виявлення можливих помилок з врахуванням людського фактору;
–          можливість консультування у досвідчених фахівців з приводу особливостей законодавства чи дії міжнародних нормативно-правових актів (передбачається у договорі або в завданні Грантодавця).
2.      для Грантодавця:
–          підтвердження достовірності звітності з виконання Проекту;
–          впевненість у ефективності витрачених Грантових коштів та у досягненні мети Проекту;
–          аналіз помилок та недоліків, що можуть бути зазначені у звіті та їх співставлення з міркуваннями громадської організації.
3.      для суспільства:
–          ефективну ланку контролю в структурі перерозподілу фінансових ресурсів;
–          впевненість у досягненні мети Проекту;
–          підвищення довіри до діяльності громадських організацій, а відтак формування позитивного іміджу суб’єктам третього сектору економіки.

 

Забезпечення контрольної складової (в даному випадку аудиту) є необхідним у будь-яких фінансових відносинах, а особливо у таких складних як відносини з приводу виконання і фінансування Проектів з коштів Гранту.

grant2Це призводить до загального позитивного ефекту для суспільства, аудиторської професії, громадських організацій та держави. Остання в свою чергу буде впевнена у формуванні середовища взаємоконтролю та дотримання законності, а також стимулювання у розвитку інститутів суспільства.

Інститут аудиту в цілому буде підтримуватись такими замовленнями, що в подальшому сформує відповідну національну практику.

В цілому професійний рівень до якісного виконання таких завдань вітчизняними аудиторами вже досягнуто. Вони здійснюються свою діяльність на  підставі Міжнародних стандартів аудиту, для аудиту Грантових Проектів – Міжнародних стандартів супутніх послуг, що прийняті та затверджені Міжнародною федерацією бухгалтерів.

Отже, формування та взаємодія ринкових інститутів забезпечує загальний корисний ефект від діяльності громадської організації та виконання Грантових Проектів в якому інституту аудиту належить роль арбітра по захисту як інтересів суспільства, так і Грантодавця.

Проведення аудиту Грантів є важливою складовою та відповідає сучасному рівню розвитку економічних відносин.

© Яцко Максим, к.е.н.