Публікації

0

До уваги підприємців. Нове у формі 20-ОПП.

Повідомлення про об’єкти оподаткування

До уваги підприємців!

Звертаємо Вашу увагу, що всі підприємці та юридичні особи при відкритті, зміні чи втраті об’єкта оподаткування зобов’язані подати до податкової Повідомлення форми 20-ОПП за основним місцем обліку. Якщо цього не зробити, на платника податку накладається штраф (при першому порушенні – до 510 грн, при наступному – до 1020 грн).

До об’єктів оподаткування належить майно, яке використовується суб’єктом підприємницької діяльності (наприклад, купівля чи оренда магазину, офісного приміщення, транспорту тощо). В Повідомленні потрібно вказати всі об’єкти обліку. Щодо строку подання, то дане Повідомлення слід подати упродовж 10 днів після реєстрації чи створення об’єкта оподаткування, згідно Порядку обліку платників податків і зборів.

Повідомлення краще подати у паперовому форматі особисто або через уповноважену особу. Також можливий варіант поштою.

Аби запобігти штрафів радимо бути уважним та не допускати помилок. Щоб звернутися за допомогою переходьте в розділ «Контакти» та зв’язуйтесь з нами. Будемо раді допомогти!

бухгалтер-ревізор Шаповалова Наталія

0

Розмова з аудитором

titulДнями до Аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» завітали працівники Закарпатського видання «Унікум», яке створене з метою популяризації нашого краю та розкриття всього спектру його різноманіття. Тож про, що говорили аудитори та журналісти далі.

– Розкажіть про основний напрям роботи фірми “Респект-Конфіденц”.

– Аудиторська діяльність дуже складна. Вона включає в себе чималий спектр послуг. Наша аудиторська фірма, крім аудиторських послуг, надає юридичні, консалтингові, економіко-правові послуги. Робимо все від найпростішої декларації до розвязання найскладніших індивідуальних податкових суперечок.

Перший аудитор згадується за часів китайських імператорів. Сьогодні він має бути незалежною від держави особою. «Респект-Конфіденц» дотримується цього принципу, що іноді не подобається клієнтам. Результат може бути як позитивним, так і негативним. “Наше професійне завдання — надавати реальну об’єктивну інформацію, яка базується на відповідних аудиторських законах.

 – Хто є вашими клієнтами?

– За 21 рік в «Респект-Конфіденц» було дуже багато клієнтів, серед яких успішні підприємства з іноземним капіталом, які працюють на Закарпатті. Робили аудит і за межами Закарпаття, однак сьогодні спрямовують діяльність в основному на нашу область.

Аудиторська діяльність передбачає підтвердження фінансової звітності для довіри до неї користувача. Фінансова звітність може бути правдивою чи неправдивою. Користувачі сьогодні вимагають звітності, яка підтверджена аудиторами.

 – Яких принципів дотримуєтеся під час роботи?

– В Україні вже давно застосовуються міжнародні стандарти аудиту. Наша держава однією з перших країн СНД почала застосовувати міжнародні стандарти. У цьому напрямку ми вже на шляху до ЄС. Аудиторська палата сьогодні є регулятором діяльності аудиторських компаній. Нормативну базу ЄС імплементують в українське середовище. Процес непростий, бо передбачає правдивість, достовірність, що досить важко регламентувати за умов відсутності верховенства права.

 – Із якими проханнями найчастіше звертаються клієнти?

– Ми робимо обов’язковий і необов’язковий аудит. Процедура аудиту досить тривала і регламентується внутрішніми стандартами фірми, які розроблені на підставі міжнародних. Спочатку приймаємо звернення клієнта. Потім клієнт анкетує свою діяльність, після чого ми вивчаємо його, перевіряємо за доступними джерелами, чи не перебував він у шахрайських схемах. Тобто вивчаємо ризики замовника, тому що частина замовників аудитом хоче прикрити свої шахрайські схеми. Після перевірки укладаємо договір, на підставі якого складаємо план аудиту, робочу програму. Так вивчаємо зовнішні і внутрішні ризики клієнта. Проводимо технічний аудит, який здійснюється на підставі тестування. Всі працівники нашої фірми перед початком роботи підписують документ, що вони жодним чином не причетні до діяльності клієнта. Після роботи надаємо відповідний висновок про діяльність.

Ми ще й захищаємо від неправомірних посягань податкових та інших державних органів. Маємо хорошу практику оскаржень таких документів. За час роботи понад 80 % виграних позовів. Доводимо, що суб’єкт господарювання не порушував нічого. Надаємо послугу складання звітності за міжнародними стандартами.

 – Чи є структури, які контролюють вашу діяльність?

– Контроль за діяльністю  «Респект-Конфіденц» здійснює Аудиторська палата України, а також інші аудитори, які здійснюють моніторинг діяльність фірми у відповідності до міжнародних стандартів.  Аудит стоїть на сторожі власників, бо вони мають право знати, хто у них працює і як. Аудит замовляють для оцінки того, що є, і щоб керівні менеджери не думали про шахрайство.

Наші фахівці – це висококваліфіковані спеціалісти із великим досвідом роботи у сфері аудиту, обліку та консалтингу, які здатні якісно надавати професійні послуги спираючись на Міжнародні стандарти та власні, унікальні методики та розробки.

Дякуємо журналістам за виявлений інтерес до аудиторської діяльності та чекаємо подальших зустрічей. 

 

0

Податковий аудит – інструмент відповідального бізнесу

Податковий аудит - інструмент відповідального власника

Податковий аудит – інструмент відповідального власника

 

Сучасна сфера господарювання характеризується не тільки швидкими темпами зміни законодавчої бази, а й систематичним дефіцитом державного бюджету, що призводить не до політики забезпечення сталого розвитку, а його наповнення будь-якими способами.

В таких умовах ніхто не  може бути впевненим, що господарська діяльність не завдасть клопотів у формі штрафів та інших санкцій. Тому підприємства зобов’язані створити надійний механізм захисту та сформувати свою юридичну та економічну безпеку.

Одним із найбільш дієвих механізмів такого захисту є податковий аудит.

Висококваліфіковані працівники Аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» на базі багаторічного досвіду (на ринку аудиторських послуг з 1994 року) розробили унікальну методику проведення податкового аудиту, що дозволяє виявити податкові ризики в діяльності суб’єктів господарювання та завчасно їх попередити.

Така методика повністю адаптована під вимоги Міжнародних стандартів аудиту та враховує всі особливості Податкового кодексу України, заснована на власних, унікальних методиках перевірки з урахуванням багаторічного досвіду роботи.

Очікуваним результатом від податкового аудиту стане:

Для керівника:

–          впевненість у правильності обчислення податків та уникнення неприємних штрафів;

–          контроль за роботою бухгалтерії;

–          консультування з питань оптимізації оподаткування.

Для бухгалтера:

–          впевненість у правильності своєї роботи;

–          можливість консультування у висококваліфікованих спеціалістів з питань оподаткування;

–          перевірка зовнішньою, незалежною стороною системи податкового обліку.

Для власників підприємства:

–          впевненість у правильному налагоджені системи податкового обліку на підприємстві, а відтак захист від будь-якого тиску з боку податкових органів;

–          вирішення поточних питань діяльності підприємства за участю висококваліфікованих аудиторів;

–          підтримка власного іміджу та можливість отримати постійного висококваліфікованого аудитора.

Податковий аудит вже допомагає провідним підприємства регіону забезпечувати постійне розширене відтворення та зростання рентабельності виробництва. Спостерігається зростання уваги до нього з боку грамотного власника.

Податковий аудит – інструмент відповідального бізнесу, що враховує як інтереси суспільства, так і власні інтереси. Це нова форма в оптимізації бізнес-процесів на підприємствах, що притаманно високо розвинутим ринковим економікам.

0

Реалії сьогодення

Аудит: реалії сьогодення

По мірі того, як державна власність витісняється приватною власністю на засоби виробництва, необхідність в аудиті виникає все частіше.

Звертаючись до досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, на сьогоднішній день, можна з впевненістю сказати, що у вітчизняному аудиті спостерігається ряд диспропорцій та протиріч. Диспропорції створюють суттєві перешкоди на шляху розвитку аудиту в Україні. В той же час протиріччями являються: застаріла нормативна база, недостатній контроль за якістю аудиторських послуг, механічне копіювання, прищеплення теоретичних основ аудиту країн з розвинутою економікою у вітчизняну. Не сприяє популяризації аудиту непрофесіоналізм деяких аудиторів. У прагненні працювати на замовлений клієнтом висновок деякі аудитори порушують принципи аудиту, принципи аудиторської етики. Законодавчо закріплена дисциплінарна відповідальність аудитора перед Спілкою аудиторів і Аудиторською палатою у випадках неякісності у роботі аудитора. Це підвищує вимоги суспільства до професії аудитора, сприяє підвищенню професійного рівня аудитора.

Аудиторська діяльність в Україні здійснюється на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність”. На жаль, цей Закон не достатньо визначає місце аудиту в системі контролю. На сьогоднішній день деякі відомства намагаються нав’язати вибір аудитора. Насамперед це стосується НБУ, який переконливо пропонує проведення аудиту саме “великою п’ятіркою”, якість перевірки якої з деяких пір ставиться під сумнів, а не вітчизняними аудиторами. Теж саме намагається зробити Міністерство фінансів України з аудитом страхових компаній.

Проблема аудиту в Україні залишається відкритою. Вона потребує широкого обговорення та подальшого вивчення. Адже систематичне звернення суб’єктів підприємницької діяльності до аудиторських послуг дасть змогу вчасно уникнути фінансових санкцій з боку контролюючих органів та дестабілізації виробництва, дозволить заощадити значні кошти та почувати себе впевнено у ведені бізнесу.

 

0

Історія

Аудит: короткий історичний аспект

Українському аудиту вже більше 18 років. Професія аудитора в нашій державі, порівняно з розвинутими країнами, ще досить молода. Для порівняння можна навести хоча б такі дані: в Англії закон про обов’язковий аудит вийшов ще у 1862 році, у Франції – в 1867 році, у США – 1937 р. На сьогодні, практично, у всіх країнах світу з ринковою економікою існує громадський інститут аудиту зі своєю правовою і організаційною інфраструктурою.

В Росії термін “аудит” з’явився в часи Петра І і означав “той, хто слухає”. Аудиторів в Росії називали присяжними бухгалтерами, однак визнання вони не отримали.

В країнах Заходу широко використовується незалежний вид фінансового контролю – аудит. Його призначення – перевіряти і давати своє заключення про достовірність економічної інформації, якою користуються багаточисельні компанії, банки, біржі, підприємці, власники акцій. Саме від якості інформації, в умовах розвинутої економіки, залежать господарські і виробничі рішення, які визначають долю фірм чи окремих людей.

Відношення державних органів до аудиторських організацій в Європейських країнах і США різне. Коли у США та Великобританії цілком самостійні у підготовці аудиторів, присвоюють їм відповідну кваліфікацію і надалі слідкують за тим, наскільки добросовісно і кваліфіковано аудитори виконують свої професійні обов’язки, то в країнах Континентальної Європи аудиторська діяльність організовується урядовими органами.

Розвиток аудиторської справи призвів до створення масивних транснаціональних фірм, що мають свої філіали і представництва в десятках країн світу. Найбільші це – “Ернст енд Янг Інтернешнл Лтд”, “ДРТ (Делойт-Росс-Томацу)”, “Артур Андерсен енд К”, “Прайс Уотерхауз” і інші. Чисельність працюючих досягає декількох десятків тисяч чоловік.

Наведена інформація свідчить лише про прогрес даної сфери у країнах з розвинутою ринковою економікою.

0

Достовірна інформація

Аудит: необхідність достовірної інформації

Наявність достовірної фінансової інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати та прогнозувати наслідки прийняття ряду економічних рішень.

Купівля або продаж цінних паперів, видача позик, розширення комерційного кредиту і т.д. – засновано переважно на фінансовій інформації, яка повинна бути достовірною. Достовірність інформації може підтвердити незалежний аудитор. Незалежні аудитори працюють на клієнта.

На сьогоднішній день популярною стає думка, що аудит – це діяльність, спрямована на зменшення підприємницького ризику. Існує визначення: “Аудит – це процес зменшення до прийнятого рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів”.

Економічна діяльність здійснюється в умовах підприємницького ризику:

  • вірогідність посилення інфляції;
  • вірогідність збільшення податкових ставок;
  • вірогідність того, що споживачі стануть купувати продукцію у конкурентів і та ін.

Цей ризик можна підрахувати і спланувати, що забезпечить вірогідність настання найбільш сприятливих обставин. Аудит дозволяє економічними засобами забезпечити стабільність економічного життя підприємства.

 

Отримана інформація є конфіденційною. Надається виключно замовнику.

 


0

Регіональні збори аудиторів!

8 грудня 2011 року пройшли регіональні збори аудиторів Закарпатської області за результатами яких було делеговано двох представників на З’їзд аудиторів України. В рамках даного З’їзду повинен бути обраний новий склад Аудиторської палати України. Рішенням регіональних зборів аудиторів було висунуто кандидата у члени АПУ від Закарпатської області – Яцка Віктора Федоровича.

Аудиторську спільноту Закарпатської області на З’їзді аудиторів України будуть представляти:

  1. Кілару Юлія Олександрівна – директор ПП «Аудит» (м. Мукачево);
  2. Яцко Віктор Федорович – керуючий партнер, директор Аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» (м.Ужгород).

Передвиборча програма кандидата у члени Аудиторської палати України