Бухгалтерські послуги

Аудиторська фірма «Респект-Конфіденц» пропонує всі види бухгалтерських послуг, адже правильна та ефективна організація та  ведення бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечить Вам стабільний розвиток та відсутність будь-яких ризиків у майбутньому.

Ми пропонуємо наступні бухгалтерські послуги:

1. Комплексне ведення бухгалтерського обліку:

 • розробку облікової політики підприємства;
 • формування графіка документообігу підприємства;
 • розробку алгоритмів господарських операцій підприємства в 1С:Підприємство (версії  7.7. або 8.2);
 • ведення облікових регістрів;
 • формування розрахункових, платіжних відомостей по зарплаті;
 • нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
 • аналітичний облік необоротних, оборотних активів, власного капіталу, забезпечень, довгострокових та поточних зобов’язань, складу доходів та витрат;
 • формування фінансових, статистичних звітів, та звітів для державних соціальних фондів;
 • подання звітності контролюючим державним органам;
 • допомогу в складанні первинних документів (рахунків, товарних і податкових накладних, касових ордерів, платіжних доручень, авансових звітів, актів та ін.);
 • систематизація, архівація первинних документів.

2. Організація ведення бухгалтерського обліку:

 • поради у виборі системи оподаткування;
 • вивчення сфери діяльності компанії;
 • розробка облікової політики компанії;
 • підвищення ефективності документообігу;
 • автоматизація бухгалтерського обліку.

3. Відновлення бухгалтерського обліку:

 • систематизація та обробка первинної документації, відновлення програмної бази;
 • аналіз первинних документів підприємства на предмет їх відповідності законодавству;
 • аналіз правильності оформлення необхідних реєстрів, відновлення та складання облікових реєстрів;
 • аналіз правильності розрахунку податкових платежів і складання податкових декларацій;
 • підготовка бухгалтерської звітності підприємства.

Скористайтесь пропозиціями Аудиторської фірми «Респект-Конфіденц», які будуть розроблені виключно згідно потреб Вашої компанії. Ми гарантуємо правильні рішення кожної Вашої задачі.

Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації про бухгалтерські послуги, зателефонуйте фахівцю фірми за телефоном 44-47-44 (+38-094-918-4744)