Юридичні послуги


Надання юридичних послуг забезпечується юридичним департаментом, який якісно, спираючись на актуальне законодавство може забезпечити замовників по таких напрямках:

1. Створення та реєстрація підприємств

Завдяки бездоганній системі підготовки та оформлення документів і швидкого проходження всіх інстанцій, наші фахівці забезпечують реєстрацію підприємств будь-якої форми власності, а також суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб в гранично стислі терміни. Крім того, ми допоможемо внести зміни до статутних документів і перереєструвати підприємство.

Послуги:

  • Консультації з питань створення та реєстрації підприємств;
  • Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо);
  • Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

2. Юридичний супровід господарської діяльності 

Комплекс послуг включає надання юридичного супроводу діяльності підприємств з усіх правових питань, які виникають в процесі господарської діяльності, що дозволяє уникнути прийняття нерозумних рішень, знизити фінансові та комерційні ризики та розв’язати уже існуючі проблеми.

Надання юридичного супроводу господарської діяльності підприємств включає:

  • комплексний юридичний супровід суб’єктів господарювання;
  • перевірку відповідності вимогам законодавства внутрішніх документів Клієнта, надання допомоги Клієнту з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;
  • участь у підготовці різного роду договорів та локальних нормативно-правових документів;
  • представлення у встановленому порядку інтересів Клієнта у судових органах, а також в інших органах та установах при розгляді правових питань;
  • інформування Клієнта про нове законодавство, організація спільно з іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами Клієнта нормативних актів, що стосуються їхньої діяльності;
  • інші юридичні послуги.