Податковий аудит – інструмент відповідального бізнесу

Податковий аудит - інструмент відповідального власника

Податковий аудит – інструмент відповідального власника

 

Сучасна сфера господарювання характеризується не тільки швидкими темпами зміни законодавчої бази, а й систематичним дефіцитом державного бюджету, що призводить не до політики забезпечення сталого розвитку, а його наповнення будь-якими способами.

В таких умовах ніхто не  може бути впевненим, що господарська діяльність не завдасть клопотів у формі штрафів та інших санкцій. Тому підприємства зобов’язані створити надійний механізм захисту та сформувати свою юридичну та економічну безпеку.

Одним із найбільш дієвих механізмів такого захисту є податковий аудит.

Висококваліфіковані працівники Аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» на базі багаторічного досвіду (на ринку аудиторських послуг з 1994 року) розробили унікальну методику проведення податкового аудиту, що дозволяє виявити податкові ризики в діяльності суб’єктів господарювання та завчасно їх попередити.

Така методика повністю адаптована під вимоги Міжнародних стандартів аудиту та враховує всі особливості Податкового кодексу України, заснована на власних, унікальних методиках перевірки з урахуванням багаторічного досвіду роботи.

Очікуваним результатом від податкового аудиту стане:

Для керівника:

–          впевненість у правильності обчислення податків та уникнення неприємних штрафів;

–          контроль за роботою бухгалтерії;

–          консультування з питань оптимізації оподаткування.

Для бухгалтера:

–          впевненість у правильності своєї роботи;

–          можливість консультування у висококваліфікованих спеціалістів з питань оподаткування;

–          перевірка зовнішньою, незалежною стороною системи податкового обліку.

Для власників підприємства:

–          впевненість у правильному налагоджені системи податкового обліку на підприємстві, а відтак захист від будь-якого тиску з боку податкових органів;

–          вирішення поточних питань діяльності підприємства за участю висококваліфікованих аудиторів;

–          підтримка власного іміджу та можливість отримати постійного висококваліфікованого аудитора.

Податковий аудит вже допомагає провідним підприємства регіону забезпечувати постійне розширене відтворення та зростання рентабельності виробництва. Спостерігається зростання уваги до нього з боку грамотного власника.

Податковий аудит – інструмент відповідального бізнесу, що враховує як інтереси суспільства, так і власні інтереси. Це нова форма в оптимізації бізнес-процесів на підприємствах, що притаманно високо розвинутим ринковим економікам.