ЗВІТНО-ВИБОРНИЙ З’ЇЗД ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»

 Шостого червня 2019 року відбувся звітно-виборний з’їзд ВПГО “САУ”, на якому були обрані Президент Спілки аудиторів України та нові керівні органи.

З’їзд розпочався з при­вітання Президента ВПГО САУ – Гаєвської Наталії Ісаківни, яка відзвітувала пе­ред представниками аудиторської спільноти про ді­яльність Спілки аудиторів України. Звітувалися про пророблену роботу і голови комісій ВПГО «Спілка аудиторів України». У роботі з’їзду прийняв активну участь та відзвітувався про роботу Комісії зі стандартів та практики аудиторської діяльності Яцко Віктор Федорович – директор і керуючий партнер аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» та Голова комісії зі стандартів та практики аудиту спілки.

Новим Президентом ВПГО «Спілка аудиторів України» став професор, доктор економічних наук Бондар Валерій Петрович.