Аудиторські послуги

АУДИТ – ЦЕ ІНСТРУМЕНТ
ДОВІРИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Незалежному аудиту на Україні більше 23 років. В країнах Європи існування аудиту вимірюється не одним століттям. Будь-яка поважна європейська фірма вважає за необхідне мати щорічне підтвердження своїх активів та правильності ведення діяльності незалежною аудиторською фірмою. Як інструмент ринкової економіки аудит знайшов своє застосування і на теренах України.Не дивлячись на невеликий термін існування аудиту в Україні він має визначальну роль у формуванні думки про фінансове становище підприємств державних і недержавних форм власності з метою інформування про це власників та захисту їх інтересів. 

Успішно здійснює свою діяльність у сфері аудиту аудиторська фірма “Респект-Конфіденц“, яка заснована 15 липня 1994 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Аудиторська фірма “Респект-Конфіденц” пропонує широкий спектр аудиторських послуг високого рівня, який ґрунтується на відпрацьованій технології вирішення задач та націлений на розвиток бізнесу клієнта, покращення якості та підвищення ефективності діяльності компанії в цілому.

>>> ДІЗНАТИСЬ   ЦІНУ <<<

Прайс-лист

Завдання з надання впевненості

  • Аудит історичної фінансової інформації, закрема фінансової звітності;
  • Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;
  • Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем  управління персоналом;
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
–          оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
–          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
–          оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
–          оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
–          економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);
–          оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
–          оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
–          оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
–          здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
–          перевірка прогнозної фінансової інформації;
–          інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг

  • Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації
  • Завдання з підготовки фінансової інформації

Організаційне та методичне забезпечення аудиту

  • Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо)
  • Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів
  • Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

Для замовлення аудиту у нашій фірмі і отримання детальної комерційної пропозиції, Ви можете заповнити Анкету на аудиторські послуги та надіслати її нам на Email: respect.konf@gmail.com. Після отримання та аналізу анкети, з Вами зв’яжеться наш фахівець і вишле комерційну пропозицію на необхідну Вам послугу за вказаною електронною адресою або факсом.

Вся отримана нами інформація про Вашу компанію є конфіденційною і не підлягає розголошенню.