Історія

Аудиторська фірма “Респект-Конфіденц” (м. Ужгород) створена в 1994 році і займає одне з провідних місць на ринку аудиторських послуг Закарпатської області. Працівники фірми постійно приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, виступають з доповідями, друкують статті в наукових фахових виданнях.

Протягом своєї діяльності на ринку аудиторських послуг фірма керувалась і керується професійним відношенням до обов’язку аудитора – служити суспільству. Тому назва фірми стала своєрідною маркою довіри до професійних послуг фахівців фірми. Фірма надає практично всі види аудиторських послуг.

Клієнтами фірми є підприємства всіх форм власності та організаційно-правових форм. Зокрема, серед них промислові підприємства за участю іноземного капіталу, відкриті (публічні) та закриті (приватні) акціонерні товариства, підприємства житлово-комунального господарства.

Надаючи супутні аудиту послуги, аудиторська фірма здійснює консультативне обслуговування своїх клієнтів на разовій та постійній основі, вчасно та оперативно інформує їх про зміни в законодавстві.

Одним з видів супутніх аудиту послуг є юридичний супровід бізнесу клієнта та представництво його інтересів в судах різних рівнів, допомога в господарських спорах, що виникають з податковими органами, планування питань оподаткування на підприємстві.

Фірма базує свою діяльність на принципах, загальноприйнятих в Європейському співтоваристві: незалежності, об’єктивності, конфіденційності, чесності. Дотримання цих принципів дає можливість забезпечити замовника (інвестора, акціонера, кредитора, керівника) достовірною інформацією про стан справ на підприємстві, запобігти помилкам у фінансовій звітності та податкових деклараціях, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат.

Робота фірми забезпечує клієнта впевненістю: кожна гривня, вкладена в аудит, приносить багатовідсоткову віддачу.

Ми не стоїмо на місці, а постійно розвиваємося і рухаємося вперед, допомагаючи нашим клієнтам концентрувати увагу безпосередньо на предметі свого бізнесу.

Займайтесь бізнесом, а про Вашу фінансову безпеку поклопочемося ми!